Drobečková navigace

Úvod > O obci > Historie a současnost obce

Historie a současnost obce

Obec Žárovná se nachází v Jižních čechách v těsné blízkostí Národního parku Šumava.

Nejstarší dochovaný písemný doklad o obci Žárovná je z roku 1394 a to pod názvem Zarowne. Roku 1630 byla vesnice připojena k Vimperskému panství. V roce 1654 se uvádí nazev Zarowni, nebo také ve vsi Ziarowniczy. V té době tu žil pouze jeden trvale osedlý – Jakub Kůs, který byl majitelem 21 strychů polí a choval 1 koně, 4 voly, 3 krávy, 10 jalovic, 4 ovce a 7 vepřů.

Dále v roce 1720 německý název Scharowna a v roce 1848 je to již současný název Žárovná. V roce 1848 bylo zrušeno nevolnictví a panská robota. V té době žilo v obci 9 sedláků. Na Žárovenském potoce i jeho přítocích byla rýžoviště zlata, z nichž pozůstatky "sejpů" jsou u obce Lažiště.

Roku 1860 čítala obec 22 obytných domů, v nichž žilo 164 obyvatel. Stavba kaple “Čtrnácti svatých pomocníků“ byla zahájena i dokončena v roce 1863 a v den Svatého Václava slavnostně vysvěcena biskupem Janem Valeriánem Jirsíkem.

Z novodobé historie

Hasičský sbor byl založen v Žárovné dne 16.11.1905, kdy byla zakoupena nová stříkačka. Hasičská zbrojnice byla postavená roku 1932 a dokončení stavby bylo oslaveno okrskovým cvičením hasičů v obci Žárovná. Rekonstrukce proběhla v roce 1966.

V roce 1950 začali občané s výstavbou kravína, která byla dokončena v roce 1952. Tehdy většina obyvatel pracovala v zemědělství. Nyní již budova neplní svůj účel, je majetkem soukromých osob.

Kulturní dům vznikl přestavbou zemědělské usedlosti pod návsí v letech 1964-1965 a byl centrem společenského života a kulturního dění i pro okolní vesnice. V současné době není využíván a chátrá. Požární nádrž byla postavena jako první v širokém okolí v letech 1966-1969.

Současnost

V rámci sdružování přešla Žárovná v 70 letech pod 5 km vzdálené Šumavské Hoštice. Roku 1993 se znovu osamostatnila a do dnešní doby má vlastní samosprávu a je členem Mikroregionu Vlachovo Březí.

V roce 1993 byla dokončena stavba obecního vodovodu a postupně byly rekonstruovány obecní nemovitosti (koupaliště, kaple, obecní úřad a místní komunikace). V současné době má obec Žárovná 120 obyvatel na 46 čísel popisných.

Celková výměra obce je 241,3 h. Pozemky jsou rozloženy okolo obce, svažitého terénu. Louky pod vesnicí na jihovýchodě mají spád k „Žárovskému potoku“, který teče do obce Lažiště.

Farností patří naše vesnice do Lažišť, vzdálených 3 km. V naší návesní kapli „Čtrnácti svatých pomocníků“, která je od roku 2003 prohlášena za kulturní památku se pořádají při svátcích pravidelné mše, hojně navštěvované věřícími.